HTML Attributes (thuộc tính)

Go down

HTML Attributes (thuộc tính)

Post by Admin on Thu Mar 30, 2017 2:36 pm

Trong bài html - tags, mình đã có đề cập qua thẻ img và src là một trong những thuộc tính của nó. thuộc tính dùng dể....à....ờ...à khó nói quá, nói chung là thuộc tính sẻ bổ sung thêm thông tin cho thẻ, xem ví dụ cho dễ hiểu
Mã nguồn:[Chọn]
<p align="center">Như đã dùng trong các ví dụ trước, thẻ p định dạng nội dung chứa bên trong là đoạn văn bản, và đoạn văn abn3 sẽ chứa những thuộc tính gì: canh lề trái, canh lề phải, canh giữa......Ví dụ này mình đả canh giữa có đoạn văn bản này, đừng lo nếu bạn cưa biết hết các thuộc tính và giá trị của chúng, ta sẻ đề cập tới ngay thôi!</p>
kết quả:
Như đã dùng trong các ví dụ trước, thẻ p định dạng nội dung chứa bên trong là đoạn văn bản, và đoạn văn abn3 sẽ chứa những thuộc tính gì: canh lề trái, canh lề phải, canh giữa......Ví dụ này mình đả canh giữa có đoạn văn bản này, đừng lo nếu bạn cưa biết hết các thuộc tính và giá trị của chúng, ta sẻ đề cập tới ngay thôi!
Chú ý:một thẻ có thể cùng lúc chứa nhiều hoặc không chứ thuộc tính nào, đó là tuỳ ở bạn!
Một số thuộc tính cơ bản và ví dụ trước hết, mình liệt kê ra luôn, rồi xem ví dụ sau!
Chú ý:thuộc tính name hơi khác biệt với thuộc tính id và class, sau này nếu có học qua PHP hay ASP hay một ngôn ngữ lập trình web nào đó, bạn sẽ thấy rỏ điều đó!
Theo các quy tắc XHTML, để đặt giá trị cho các thuộc tính:thuộc tính+=+"+giá trị+"
Cặp dấu ngoặc là bắt buộc.

Admin
Admin

Posts : 9
Join date : 2017-03-27

View user profile http://fandf.forumvi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum