tags (thẻ)

Go down

tags (thẻ)

Post by Admin on Thu Mar 30, 2017 2:34 pm

Tag (thẻ) là thành phần chứa thông tin mà nhờ đó, trình duyệt biết được trang web sẻ như thế nào!
Trình duyệt đọc trang web từ trên xuống dưới, từ trái qua phải,cứ thế từng chữ từng chữ như ta đọc bài,đa phần ta trình bày cái gì trước thì nó sẽ hiện ra trước, trình bày cái gì sau thì nó sẻ hiện ra sau!
Đọc tới đâu, trình duyệt phân tích tới đó, bằng những thẻ nhất định, trình duyệt sẽ biết:" à cái này là...", điều tiếp theo chúng cái này là...", điều tiếp theo chúng ta phải học là các thẻ đó!quay lại bài HMTL Elements tý:
Một phần tử cơ bản bao gồm tag(thẻ) mở, nội dung tag, và tag đóng.
1. <p> - opening paragraph tag
2. Element Content - paragraph words (thẻ <p> có sẻ đáng dấu đây là đoạn(paragraph))
3. </p> - closing tagthẻ <p> ở đây có ý báo cho trình duyệt biết:"đây là đoạn văn bản thưa anh trình duyệt".
Có rất nhiều tag được viết ra với công dụng tương tự, ví dụ như <b> có nghĩa là in đậm, <i> có nghĩa là in nghiêng.....
Chú ý:Như đã nói với các bạn, html là một ngôn ngữ khá lỏng lẻo, nó lỏng lẻo qua ví dụ này:
Để in ra màn hình một dòng chử vừa in đậm vừa in nghiêng như thế này, mình có thể viết:
Mã nguồn:[Chọn]
<b><I>vừa in đậm vừa in nghiêng.</B></i>
Điều nay không có gì là sai trong html, nhưng cũng như mình đả nói, html đã không còn được phát triễn nữa, nó cổ quá rồi, người ta đăng nhiên cứu để đưa ra những ngôn ngữ khác, mạnh mẽ hơn, và thực tế là đả có: XML, và một dạng đang được phát triễn giữa cả hai ngôn ngữ, gọi là XHTML, cho tới giờ, cái XHTML này vẫn chưa có gì đặc biệt hơn HTML ngoại trừ việc cứng rắn trong nguyên tác viết:
Để in ra màn hình một dòng chử vừa in đậm vừa in nghiêng như thế này trong XHTML, mình phải viết viết:
Mã nguồn:[Chọn]
<b><i>vừa in đậm vừa in nghiêng.</i></b>
Nhìn kĩ các bạn sẽ thấy một vài điểm khác biệt:
*.Thẻ <b> mở trước thẻ <i> và nội dung thì phải đóng sau thẻ đóng </i> , bao lấy tất cả
*.Thẻ mở là ta viết chữ thưởng, thì đóng củng phải vậy, không có chuyện chữ In chữ thường trong hai thẻ, để phù hợp vớ mọi quy tắc, từ nay ta thống hất chỉ dùng chữ thường cho mọi thẻ.
Tuy ngoài rắc rối ra,XHTML chưa có gì là hữu dụng, nhưng hãy cứ châp nhận nó từ từ, biết đâu trong tương lai gần..................Những thẻ không có thẻ đóng từ trước tới giờ mình chỉ nói về thẻ có 3 phần, nhưng có một số thẻ không có đủ ba phần đó!
Ví như một số thẻ không có chứa nội dung, như là thẻ ngắt dòng <br>, thẻ chứa hình ảnh, thẻ input:
Mã nguồn:[Chọn]
Đây là thẻ image,<br> src là thuộc tính(sẻ nói đến sau), link trong dấu ngoặc kép là link tới ảnh
<br><img src=" http://yenhung.malware-site.www /images/ifunny.gif">Image
Tag <br>
Kết quả:
Image Tag
Còn đây là thẻ xuống dòng, các bạn hãy để ý là đoạn này mình viết không hề xuống dòng
<br><input type="text" size="12" >
lát nữa cái này bạn sẽ hiểu!
Kết quả hiện ra màn hình sẽ là:
Đây là thẻ image,src là thuộc tính(sẽ nói đến sau), link trong dấu ngoặc kép là link tới ảnh.
Image Tag Còn đây là thẻ xuống dòng, các bạn hãy để ý là đoạn này mình viết không hề xuống dòng
Thẻ input nè lát nữa cái này bạn sẽ hiểu!
Chú ý:lại nột số quy tắc XHMTL với các thẻ không có thẻ đóng như <br> thì ta phải viết <br/>, viết như thế nào thì trình duyệt đều hiểu được, thỉnh thoảng khi làm biếng, mình vẫn bỏ qua quy tác này, nhưng mà nói chung là ta nên tuân thủ các quy tắc quốc tế!

Admin
Admin

Posts : 9
Join date : 2017-03-27

View user profile http://fandf.forumvi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum